Adres

Şirket: Gühring Takım San. Tic. Ltd.Şti.

Adres: Çerkeşli Osb. Mah. İmes Osb.

3. Cad. No: 7

Dilovası / Kocaeli

Türkei

 

İrtibat

Telefon: +90 262 290 84 57

Faks:     +90 262 290 87 09

Web: www.guhring.com.tr

Eposta: guhring@guhring.com.tr

 

Şirket bilgileri

Genel Müdür:

Cengiz Göçmen

Ticaret sicil numarası :

19738

İçeriğinden Sorumlu:

Aysel Öz-Acar

 

 

Tüketici ihtilaflarının halli

Avrupa Komisyonu http://ec.europa.eu/consumer/odr adresinde bulunabilecek olan çevrimiçi olarak ihtilafların halline (OS) yönelik bir platform sunmaktadır. Bir tüketici tahkim kurulu nezdinde yapılan bir ihtilafların halli prosedürüne katılmak zorunda değiliz ve arzu etmiyoruz.

Yükümlülük muafiyeti

1. Online teklif içeriği

Müellif, sunulan bilgilerin güncelliğinden, doğruluğundan, eksiksizliğinden veya kalitesinden ötürü herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılması ya da doğru olmayan veya eksik bilgilerin kullanılması nedeniyle kaynaklanan maddi veya gayrimaddi nitelik taşıyan hasarlara ilişkin belge müellifine karşı yapılan sorumluluk talepleri, müellif tarafında ispat edilebilir, kasıtlı veya ihmalden doğan bir kusur olmadıkça esasen hariç tutulur. Sunulan tüm bilgiler değişikliğe tabidir ve bağlayıcı değildir. Belge müellifi, önceden duyuru yapmadan bazı sayfaları veya tüm belgeyi değiştirme, silme veya bunlara ekleme yapma, ya da belgeyi geçici veya kalıcı olarak iptal etme hakkını saklı tutar.

2. Referanslar ve bağlantılar

Müellifin sorumluluğu dışındaki üçüncü parti web sitelerine yapılmış doğrudan veya dolaylı referanslar (“hiperlinkler”), yalnızca müellifin bu sitelerin içeriği ile ilgili bilgi sahibi olması ve içeriğin yasadışı olması durumunda bu bilgilerin kullanılmasını önlemesi teknik ve makul olarak mümkün olması durumunda hüküm arz eder. Müellif, bu bağlantıların oluşturulduğu an itibariyle, bağlantı yapılan sayfalarda bilgisi dahilinde yasadışı bir içerik bulunmadığını sarıhen beyan eder. Müellifin, bağlantı yapılan sayfaların içeriğinin mevcut veya gelecekteki tasarımı veya eser sahipliği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Bu nedenle müellif, bağlantı oluşturulduktan sonra üzerinde değişiklik yapılmış olan tüm bağlantılı sayfaların her türlü içeriğiyle ilgili hiçbir bağlantıya sahip değildir. Bu beyan, web sitesi içerisinde müellif tarafından oluşturulmuş olan tüm bağlantılar ve referanslar, ve aynı zamanda ziyaretçi defterleri, tartışma forumları, link listeleri, eposta listeleri ve diğer her türlü veritabanındaki ve müellif tarafından oluşturulmuş içeriğin ulaşılabildiği ve harici olarak değiştirilebildiği her türlü mecradaki tüm üçüncü şahıs girdileri üzerinde geçerlidir. Refere edilmiş web sitesinin kullanıcısı yasadışı, hatalı veya eksik içerikten ve bilhassa bu şekilde sunulan bilgilerin kullanılmasından veya amacı dışında kullanılmasından doğan zararlardan münhasıran sorumlu olup sadece bağlantılar vasıtasıyla ilgili yayına atıfta bulunan bir taraf statüsünde değildir.

3. Telif Hakkı ve Marka Hakları

Tüm yayınlarda müellif, üretmiş olduğu imajları, grafikleri, ses dokümanlarını, görüntüleri ve metinleri kullanırken telif hakkı yasalarına riayet etmeye veya telif hakkına tabi olmayan grafikler, ses dokümanları, görüntüler ve metinler kullanmaya çaba gösterir. Internet yayını içerisinde bahsedilen tüm mahfuz marka ve ticari isimler, herhangi bir kısıtlama olmaksızın ilgili ve geçerli etiketleme yasalarına ve her bir tescilli malikin mülkiyet haklarına tabidir. Bu web sitesinde bir ticari markanın isminin tek kez geçmesi, bu ticari markanın üçüncü şahıs hakları tarafından korunmadığı yönünde yorumlanamaz. Müellif tarafından oluşturulmuş ve yayınlanmış olan materyallerin telif hakkı müellifin mülkiyetinde kalacaktır. Farklı elektronik veya basılı yayın formatında hazırlanmış grafiklerin, ses dokümanlarının, görüntü dosyalarının ve metinlerin çoğaltılması veya kullanılması, müellifin sarih izni olmadan yasaktır.

4. Verilerin korunması

İnternet yayınında kişisel veya ticari bilgi (eposta adresleri, isimler, adresler) girme imkanı tanınıyorsa, bu verilerin iletilmesi tamamen gönüllülük esasına tabi olarak ilgili kullanıcı tarafından gerçekleştirilir. Sunulan tüm hizmetlerin kullanılmasına ve ödemesinin yapılmasına, teknik olarak mümkün ve makul olması şartıyla bu verilere ilişkin tanımlama yapılmadan veya isim vermeden ya da rumuz kullanılarak tanımlama yapılması şartıyla izin verilir. Sarıhen talep edilmemiş olan bilgilerin gönderimi için, yayınlanmış posta adresleri, telefon ve faks numaraları ve bunun yanı sıra e-posta adresleri gibi basılı veya eşdeğer bilgi kapsamındaki bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasına izin verilmez. Bu tip istenmeyen eposta olarak adlandırılan postaları bu yasağı çiğneyecek şekilde gönderen kişilere karşı hukuki işlem başlatma hakkı mahfuzdur.

5. Bu feragatin yasal hükmü

İşbu sorumluluk feragati, yönlendirilmiş olduğunuz İnternet yayınının bir parçası mahiyetinde değildir. Eğer bu metnin herhangi bir parçası veya bağımsız bölümleri kısmen veya bütünüyle mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil ederse, belgenin kalan kısımları içerik ve geçerlilik olarak bu durumdan etkilenmeden hükmünü muhafaza eder.